Parere revisori 3a Variazione Bilancio 2019 2021 CC 60 2019  518KB

Parere revisori Salvaguardia 2019 CC 43 2019  266KB

Parere revisori (2a Var. Bilancio) Assestamento 2019 CC 42 2019  160KB

Parere revisori 1a Variazione Bilancio 2019 2021 GC 16 2019  181KB

Parere revisori Rendiconto 2018 CC 24 2019  2MB